יום ד', י’ בשבט תשע”ט
דף הבית ייחודיות בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

בחודש ספטמבר 1977 נפתח בית ספר "אופקים". לבית הספר לא היה שם. הילדים נתבקשו לחשוב על שם מתאים לבית ספרם, ולצייר ציור שיתאים לסמל בית הספר. בבית הספר החדש היו מעט כתות: מ א' – ה'. בכל כתה הוצעו שמות כמו אורנים, הדרים. מבין השמות שהוצעו עברו בין הכתות ונערכה הצבעה. השם שנבחר ברוב קולות על ידי הילדים היה "אופקים" שפירושו הרחבת אופקים – הרחבת הידע. השם הועבר למנהלת בית הספר, הגב' בתיה בר-לב וקיבל את אישורה. מאז נקרא כך. בסמל בית הספר אפשר לראות עצים המסמלים גדילה וצמיחה. אפשר לראות את כדור הארץ, מחוגה וספר, המסמלים את הרחבת האופקים בתחומי הידע השונים. בסמל, כמובן, מצויין שם בית הספר "אופקים", שם העיר שבה נמצא בית הספר - ראשון לציון וסוג בית הספר – בית ספר ממלכתי. הסמל מופיע גם על דגל בית הספר. בסיום כל מחזור מוסיפה המנהלת סרט לדגל בית הספר שעליו רשומה סיסמת המחזור ושנת הסיום.