יום ד', י’ בשבט תשע”ט
דף הבית ייחודיות בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

זמני צלצולים התארגנות למפקד בוקר 07:55 מפקד בוקר 08:00 שעור ראשון 08:00-08:50 שעור שני 08:50-09:40 הפסקה גדולה 09:40-10:00 הפסקת אוכל 10:00-10:15 שעור שלישי 10:15-11:00 שעור רביעי 11:00-11:50 הפסקה 11:50-12:00 שעור חמישי 12:00-12:45 שעור שישי 12:45-13:30 שעור שביעי 13:35-14:20 שעור שמיני 14:20-15:05