יום ד', י’ בשבט תשע”ט
דף הבית ייחודיות בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

בית הספר מבקש להביא את התלמידים למיצוי יכולתם בתחום הלימודי והחברתי ערכי. הוא מחויב לדאוג לשלומם ומעודד אותם למעורבות, אכפתיות, סובלנות כלפי הזולת והפנמת נורמות וכללי התנהגות חברתיים. נוכל להשיג זאת אם נצליח לקיים אקלים חינוכי תרבותי ובטוח. להלן "כללי התנהגות" אשר עובדו בשיתוף פעולה בין הצוות החינוכי לתלמידי בית הספר וחברי וועד ההורים המוסדי. הכללים מחייבים את כל הבאים בשערי ביה"ס. בתחילת כל שנת לימודים יעבור המסמך בדיקה מחודשת ויעודכן במידת הצורך. גבולות "בל יעבור" דרכי אכיפה גילוי אלימות מתוך אמונה בערכי כבוד הדדי וסובלנות חובתנו להימנע מכל גילוי אלימות ולשמור על סביבת לימודים בטוחה ומוגנת. לנהוג בסובלנות ולכבד את פרטיותו של האחר. חל איסור מוחלט על שימוש בכל סוג של אלימות פיזית או מילולית הפוגעת בזולת. שיחה עם התלמיד ויידוע ההורים באמצעות מכתב (חובת ההורים להגיב על המכתב). ביצוע משימה חינוכית. - כתיבת מכתב התנצלות. - הזמנת ההורים לשיחה + מניעת הפסקה וביצוע משימה חינוכית. - הרחקת התלמיד (ע"פ נוהל חוזר מנכ"ל) וביצוע משימה חינוכית בבית. רישום בתיק אישי. - במקרה של אירוע אלימות חמור (ע"פ שיקול דעת מנהלת ביה"ס) יורחק התלמיד לאלתר. - הכנת פעילות לכיתה בנושא חינוכי (ע"פ שיקול דעת של הצוות החינוכי). שימוש בכל סוג של אלימות פיזית או מילולית החוזרת על עצמה, יגרור רישום בתעודה ובתיק האישי. התנהלות בביה"ס מטעמי ביטחון וסדר התנועה בתוך מבנה ביה"ס בהליכה בלבד. אין להישאר בתוך מבנה ביה"ס בזמן ההפסקה (למעט ימים גשומים או קרים מאוד). שיחה עם התלמיד. מניעת הפסקה עם פעילות אלטרנטיבית וידוע ההורים. אין לטפס מעל גדר בית הספר. אין לצאת משטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור וללא מלווה. א. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה. ב. הרחקה מביה"ס וביצוע משימה חינוכית בבית. הפרעות בשיעורים ובהתכנסויות בתחילת שיעור כל תלמיד יעמוד במקומו, כשציוד הלימודים מונח על שולחנו. הישיבה תהיה לאחר שהמורה ברכה את התלמידים. אין להפריע למהלך תקין של שיעור. אין להפריע למהלך תקין של התכנסויות בית ספריות. תלמיד המרבה להפריע בשיעורים או בהתכנסויות: א. שיחה עם התלמיד, ידוע הורים וביצוע משימה חינוכית. ב. מניעת הפסקה, ביצוע משימה חינוכית וידוע ההורים בכתב. ג. הזמנת ההורים לשיחה עם המורה והכנת משימה חינוכית בבית. ד. הזמנת הורים למנהלת ביה"ס ורישום בתעודה. שמירה על סדר, ניקיון ורכוש ביה"ס מאפשרת למידה באווירה נעימה יותר ובטוחה. רכוש בית הספר נועד לשרת את התלמיד. שמירתו חיונית ותורמת לאווירה הלימודית. חובה לשמור על ציוד ורכוש בית הספר והחברים. במקרה של פגיעה ברכוש בית הספר יש לדווח לאב הבית. חובה לשמור על סביבה מטופחת ונקייה בכיתה, במסדרונות ובחצר. המורה תמנה תורנים האחראים על הניקיון והסדר בכיתה. התורנים יוחלפו כל שבוע. תלמיד שיפגע ברכוש בית הספר או בציוד חבריו ישא בתשלום הנזק שנגרם. תלמיד שלא ישמור על הניקיון יחויב בתורנות ניקיון בהפסקות. כתיבת עבודה / הכנת פעילות לכיתה על חשיבות השמירה על הרכוש ועל הסביבה. היעדרויות ביקור סדיר בבית הספר הינו חוק במדינת ישראל וחובה עלינו לקיימו. ביקור סדיר בבית הספר הוא תנאי ראשון והכרחי להצלחה בלימודים, לכן: תלמיד הנעדר מבית הספר עד יומיים חייב להגיע עם אישור מההורים. חובת השלמת החומר הנלמד חלה על התלמיד. יציאת תלמידים מבית הספר במהלך יום הלימודים תתאפשר לאחר בקשה בכתב מההורה ודיווח למחנכת הכתה / מזכירת ביה"ס. היציאה בליווי מבוגר בלבד. במידה ויעדר התלמיד מבית הספר ללא הצדקה יועבר המקרה לאחר בירור עם מחנכת הכיתה אל: יועצת בית הספר. מנהלת בית הספר. קצין ביקור סדיר. טיפול ומעקב של מחנכת הכיתה או מורה מקצועית. יידוע הורים. שמירה על מסגרות זמן מאפשרת תפקוד תקין ומהלך סדיר של יום הלימודים. האיחורים משבשים את מהלך השיעור ומפריעים לתלמידים ולמורה. יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 בדיוק. 1. שערי ביה"ס נפתחים בשעה 7:30. 2. יש להקפיד ולהגיע לביה"ס לפני השעה 7:50. 3. לאחר ההפסקה – חובה להקפיד ולהגיע לכיתה בזמן. אין להיכנס לחדר המורים במהלך ההפסקה. התלמיד מתבקש לפנות למורה תורנית. טיפול ומעקב של מחנכת הכיתה. כתיבת עבודה על חשיבות השמירה על מסגרות הזמן. רישום בתעודה. תלבושת הגעה לבית הספר בתלבושת אחידה ובלבוש הולם ומכובד. חל איסור להגיע לבית הספר בנעלים פתוחות (כפכפים) או חולצות בטן. שיחה עם מחנכת הכתה. מכתב / שיחה עם ההורים. הכנת שיעורי בית והבאת ציוד לימודי הכרחיים לשמירה על סביבה לימודית ועמידה ביעדי השיעור. חלה חובה להכין שיעורי בית ולהגיע מוכנים לשיעור. חלה חובה להגיע לבית הספר עם כל הציוד הלימודי הנדרש. אין להשתמש בטלפון הנייד במהלך יום הלימודים. אין הביא ציוד יקר ערך לבית הספר (כמו נגן MP3, תכשיטים וכו') על התלמיד מוטלת האחריות להשלמת הנושא הנלמד באותו שיעור. בית הספר אינו אחראי על חפצים יקרי ערך ו/או על משחקים אישיים של תלמידים. " סוף מעשה במחשבה תחילה " (מקורות) תקנון בי"ס "אופקים" תשס"ח קראנו בעיון את התקנון ושוחחנו עליו. אנו מתחייבים למלא אחר הכללים. שם התלמיד/ה _________________ כיתה _____ חתימת ה;תלמיד/ה ________________ חתימת ההורים _________________ -------------------------------------------------------------------------------------------- תקנון בי"ס "אופקים" תשס"ח קראנו בעיון את התקנון ושוחחנו עליו. אנו מתחייבים למלא אחר הכללים. שם התלמיד/ה _________________ כיתה _____ חתימת התלמיד/ה ________________ חתימת ההורים _________________ -------------------------------------------------------------------------------------------- תקנון בי"ס "אופקים" תשס"ח קראנו בעיון את התקנון ושוחחנו עליו. אנו מתחייבים למלא אחר הכללים. שם התלמיד/ה _________________ כיתה _____ חתימת התלמיד/ה ________________ חתימת ההורים _________________