יום ד', י’ בשבט תשע”ט
דף הבית ייחודיות בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

אנו קהילת בית-ספר "אופקים" מתחייבים לשמור על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. לצמצם בצריכת משאבי טבע ומוצרים, לעשות בהם שימוש חוזר ולמחזר אותם. עשרת הדיברות לשמירה על הסביבה ואיכות החיים נחסוך בצריכת מים אישית ומשפחתית - נצמצם בצריכתם ונשתמש בהם שימוש חוזר.נגלה מודעות ואחריות לחסכון במים ברשות הרבים.נמיין אשפה ונעביר נייר, אריזות קרטון, פלסטיק, זכוכית ומתכת למיכלי מיחזור. נצמצם בצריכת מוצרים כמו: שקיות ניילון, נייר, אריזות, מיכלים, בגדים ונשתמש בהם שימוש חוזר.נביא ארוחה לביה"ס באריזה רב פעמית או באריזה מתכלה. נצרוך מוצרים ידידותיים לסביבה.נצמצם את זיהום האוויר על ידי נסיעה מרוכזת ברכב, הליכה ברגל או רכיבה באופניים.נחסוך באנרגיה חשמלית בתאורה, בחימום ובהפעלת מכשירים.נשתמש בסוללות נטענות ונעביר סוללות משומשות למיכלי איסוף המיועדים לכך.נשמור על סביבה נקייה – הפסולת לסל וחסל!נשמור על הצומח, החי והדומם בסביבתנו. יחד נשמור על העולם!