יום ד', י’ בשבט תשע”ט
דף הבית ייחודיות בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

ביה"ס ממלכתי "אופקים" רח' מיכאל לוין 14, גני ראשון, ראשל"צ 75380, ת"ד 2093 ראשל"צ טל. 03-9493030 פקס-9581886 חזון בית ספר "אופקים" בי"ס "אופקים" מהווה סביבה חינוכית, לימודית, חברתית וערכית. אנו מאמינים שתפקידו של בית הספר לאפשר הזדמנות שווה לכל תלמיד, לחנך לדרך ארץ וכבוד הדדי, להקנות מיומנויות לימודיות וערכיות, להרחיב אופקים בהשכלה ולטפח את תחושת השייכות לעם היהודי ולמדינת ישראל. מטרות בית הספר * הגדרת גבולות התנהגות וכישורי חיים שיקנו מוגנות, ביטחון ותחושת שייכות לביה"ס. * הקניית ערכים וקידום הישגים לימודיים, לפיתוח ולטיפוח לומד ערכי ואחראי ללמידתו. * התייחסות לשונות ומתן מענה לצורכי התלמידים. * חינוך לאזרחות טובה התורמת לחברה ושמירה על הסביבה. * הכרת המסורת, המורשת היהודית וערכי מדינת ישראל. בית ספר "אופקים" הוא מוסד חינוכי איכותי ומתווה דרך - הטעמת התקשוב מממשת את היות בית הספר מוסד חינוכי איכותי במאה ה- 21. שותפות בית הספר בשלביו הראשונים של הפרויקט מהווה הובלה והתווית דרך. סביבת הוראה – למידה מתוקשבת תאפשר התקדמות דיפרנציאלית ומיצוי יכולות וכישורים אישיים בהלימה לסטנדרטים המצופים ואף למעלה מהם, כמו גם, רכישת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. חינוך בסביבה מותאמת טכנולוגית תאפשר חשיפה ושימוש מושכל במקורות מידע מגוונים תוך שמירה על כללי האתיקה ברשת. כמו כן, יתאפשר שימוש במטלות אותנטיות משמעותיות שינוי בתפקידם של התלמידים כלומדים. סביבת הוראה מתוקשבת תזמן תנאים הנדרשים ללמידה אפקטיבית בהתאם לרמתו וליכולתו של התלמיד. סביבה חברתית – למידה מתוקשבת תאפשר לבית הספר לפעול לחינוך להתנהלות ליצירת קשר ברשתות חברתיות. פיתוח מיומנויות חברתיות בעידן טכנולוגי מצריך רגישות ויכולת לראות אחד את זולתו מבעד למסך המחשב. תוכנית התקשוב תאפשר להקנות חינוך לחיים ברשת. קשר עם קהילת בית הספר – האתר הבית ספרי יפרוץ את גבולות הזמן והמקום. האתר יהווה אחת מדרכי התקשורת בהמשך רצוף לעשייה בבית הספר, מסירת מידע ושיתוף הדדי כתנאי הכרחי לקידומו של התלמיד. האתר הבית ספרי יחזק את הקשר בין באי בית הספר ויהווה גשר בין שעות הלימודים במסגרת החינוכית לבין ניהול שעות הפנאי בבית התלמיד מתוך תפיסת החינוך בראייה הוליסטית בכל שעות היממה וללא הפרדה בין שעות הבוקר לשעות אחר הצהריים. "אופקים" בית חינוך לטיפוח מצויינות ברוח ערכי יאנוש קורצ'אק ב"אופקים" אוהבים, מחנכים, מצליחים בהישגים.