בית ספר אופקים ראשון לציון

בית ספר אופקים ראשון לציון

כותרת הכתבה

חגים מועדים וטקסים

שיר של יום

חודשונים

חודשון ינואר

מתמטיקה

חיבור עד 20

חידון תרגילי חיבור וחיסור עד 10

קול ההנהגות

סקר - הנהגת עיתון

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA