בית ספר אופקים ראשון לציון

בית ספר אופקים ראשון לציון

כותרת הכתבה

חגים מועדים וטקסים

שיר של יום

חודשונים

חודשון אוקטובר

מתמטיקה

חיבור עד 20

חיבור עד 100

כפל 100

חידון תרגילי חיבור וחיסור עד 10

חידון תרגילי כפל

חידונים 70 שנה למדינה

חידון 70 שנה

חידון 70 שנה

חידון ערים

חידון חגים

ארץ ישראל בתמונות

חידון מי אני?

חידון פרחי ארץ ישראל

חידון אנשים חשובים

חידון סמלים

חידונים על מדינת ישראל

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA